O projektu

TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR byl řešen jako dílčí projekt v rámci projektu TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření v programu BETA2 Technologické agentury ČR.

Cílem dílčí projektu bylo postihnout skutečné pozitivní a negativní vlivy a podmínky zaměstnaných žen v ČR. Realizovat kvalitativní a kvantitativní reprezentativní šetření a prozkoumat detailně otázku pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP žen, zejména ve zdravotnictví, sociálních službách, školství, policie, v pohostinství a ubytování, obchodu, které působí na českém trhu práce.

Cílem projektu TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření bylo vytvoření stěžejních výstupů v oblasti BOZP s vysokým inovačním potenciálem pro rezort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jednotlivé části se zaměřily na problematiku prevence pracovní úrazovosti, programů pro prevenci BOZP ve vazbě na úrazové pojištění, vizualizace sémantických vazeb v oblasti BOZP, kvality pracovního života vybraných skupin zaměstnanců s důrazem na BOZP, ochrany zaměstnanců při činnostech pro více zaměstnavatelů a při činnostech ve výkopech, kontrolní činnosti v oblasti BOZP ze strany odborů, kompetencí školní mládeže a budoucí pracovní síly pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Doba řešení: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA2