Vítejte na webové stránce Život a práce žen v České republice. Rovnost pohlaví a férové příležitosti pro všechny jsou základními hodnotami, které mají významný dopad na ekonomiku, sociální rozvoj a celkovou kvalitu života. Studium životních a pracovních podmínek žen nám umožňuje lépe pochopit a řešit problémy, kterým čelí, jako jsou diskriminace, nerovnost mezd, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností a další výzvy.

Věříme, že zvýšením povědomí o těchto otázkách a sdílením našich poznatků s širší veřejností můžeme přispět k vytvoření společnosti, ve které mají ženy stejné příležitosti a podmínky pro rozvoj, jaký mají muži.

Webová stránka předkládá veřejnosti vybrané zajímavé výsledky a informace zpracované z deklarovaných výstupů výzkumných aktivit.

Kontakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 – Nové Město
+420 221 015 844 (sekretariát ředitele)
vubp@vubp.cz
ID schránky: yi6jvet