Ženy ve veřejném i soukromém sektoru služeb

Případová studie je rozdělena do dvou částí.

První část zaměřená na kvalitu pracovního života, pracovní podmínky, BOZP při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR

Druhá část věnovaná některým marginalizovaným skupinám na trhu práce: starší pracovníci, matky s dětmi, osoby mající problémy s bydlením, osoby v exekuci, zahraniční pracovní migranti